Matematika

Uobičajen

              Први разред     

Име и презиме                           1 зад.    2 зад.    3 зад.    4 зад.    5 зад.    Укупно

 1. Сарапа Светлана                       5              5            15        20           0           45

 

                Други разред        

Име и презиме                         1 зад.    2 зад.    3 зад.    4 зад.    5 зад.    Укупно

 1. Милић Милан                             0         20        0            0             5              25
 2. Хераковић Гордана                   0         5           0            0              0              5
 3. Јоксимовић Алекca                   0         2           0            0              0              2
 4. Арновљевић Петар                    0         2           0            0              0              2

 

                Трећи разред                                                    

Име и презиме                           1 зад.    2 зад.    3 зад.    4 зад.    5 зад.    Укупно

 1. Дмитровић Јефимија                  0            3              2             0              0              5
 2. Бићанин Сунчица                         0           0              2             0              0              2

 

Четврти разред                 

Име и презиме                             1 зад.    2 зад.    3 зад.    4 зад.    5 зад.    Укупно

 1. Војновић Александра                    0              10           0              0            0              10
 2. Малушев Душан                             2               0            0              0            0              2

 

 

Комисија:  

 1. Митровић Мирјана                                                                                                                                      
 2. Секулић Валерија                                                                                                                                         
 3. Јовановић Марија         
Advertisements